PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Slovo šéfredaktorkyVážení čtenáři,

sice je už začátek února, ale já Vám chci popřát krásný nový rok, jelikož jsme se ještě neviděli a vy v rukách držíte první vydání letošního roku. Přeji Vám tedy hodně pohody a především pevné zdraví.

Rok 2020 s sebou přináší řadu změn, jak píše Mgr. Adam Tietz z advokátní kanceláře SEDLAKOVA LEGAL s.r.o., které spojuje jedna skutečnost – elektronizace zdravotnictví a lékárenství. Práce s různými systémy patří k jedné z nejdůležitějších činností v rámci každé lékárny. Povinností v této oblasti každoročně přibývá. Obecně však můžeme nastalé změny považovat za pozitivní krok ke zvýšení kvality poskytované zdravotnické péče v rámci České republiky. Některé ze změn přinesou kýžený účinek až po určité době, jiné se projeví již v tomto roce. K 1. 1. 2020 nabyla účinnosti nová pravidla pro předepisování léčiv vázaných na recept, upravená vyhláškou č. 329/2019 Sb. a zákonem o léčivech jako takovým. Největší změna se dotkla počtu položek na receptu. Od nového roku je možné předepsat pouze jedinou položku na recept. Není možné vystavovat opakovací recept. Další změnou bude nahlížení do lékového záznamu pacientů. A je toho samozřejmě mnohem více. Proto Vám přinášíme tento zajímavý článek na stránkách časopisu Pharma News a následně si ho můžete přečíst i na webu. Buď na stánkách www.pharmanews.cz nebo
www.trendymat.cz v sekci redakční činnost.

Dále pro Vás společnost TrendyMat připravila i pro tento rok cyklus vzdělávacích konferencí s úplně novými tématy. Těšit se můžete na člena České vakcinologické společnosti ČLS JEP, MUDr. Daniela Dražana, který bude hovořit, jak jsme na tom s očkováním v České republice a co nás nejvíce trápí. Bc. Renata Bartošová Vám přinese hodně diskutované téma rakoviny prsu, mamografický screaning v ČR a medikace při problémech s prsy. Přijďte, těšíme se na Vás.

MjdiOGMx