PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Slovo šéfredaktorkyVážení čtenáři,

dnes jsme pro Vás připravili článek na téma - návykové látky a lékárny – výdej, evidence a likvidace, napsal ho pro nás Mgr. Adam Tietz, advokátní kancelář SEDLAKOVA LEGAL s.r.o.

Nakládání s návykovými látkami patří mezi nedílnou činnost v praxi lékáren. Ať už jde o výdej léčivých přípravků na základě receptů „s modrým pruhem“ či individuální přípravu léčivých přípravků, vždy je potřebné nakládat s nimi s větší obezřetností a opatrností. Dokumentace se uchovává tak, aby se zabránilo jejímu znehodnocení, ztrátě, poškození, zničení, zneužití nebo odcizení. Důležitou součástí evidence je také její správné zabezpečení z pohledu ochrany osobních údajů a uchovává se po dobu 5 let. Mezi nejčastější chyby, ke kterým dochází v rámci evidencí, patří: chybné opravy evidenčních záznamů, uvádění neúplných údajů, neuvádění registrovaných názvů léčivých přípravků, neprovádění inventur skladových zásob či nezapisování evidenčních záznamů v den, kdy nastala evidovaná skutečnost. Při porušování povinností stanovených zákonem hrozí provozovateli lékárny vysoká peněžitá sankce. Více se dočtete na straně 6-7.

Uvolnilo se nám již mnoho nařízení a tím pádem se mohou již konat akce ve vyšším počtu účastníků. Termíny konferencí naleznete na www.trendymat.cz. Nevydrželi jsme čekat až do podzimu, a proto Vás rádi přivítáme v Praze 23.6. v hotelu Tristar Artemis a 25.6. v Ústí nad Labem v hotelu Clarion.

Těšíme se na osobní setkání s Vámi.

NWU5MzI4