PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Slovo šéfredaktorkyVážení čtenáři,
jak se Vám daří v této zvláštní „covidové době“? My v redakci doufáme, že dobře v rámci možností, které máme a  že jste stále zdraví!
Právě držíte v rukou poslední vydání tohoto roku. Přinášíme Vám několik odborných témat, novinek, zajímavostí  a také trochu zábavy v podobě křížovky. 
V minulém díle minisérie článků zaměřených na odpovědnostní vztahy při výkonu farmaceutického povolání jsme si společně přiblížili postavení lékárníků vůči profesní komoře, tedy vůči České lékárnické komoře, a to z pohledu tzv. disciplinární odpovědnosti. V dnešním příspěvku se Mgr. Adam Tietz pokusil přiblížit odpovědnost občanskoprávní, se kterou se nejčastěji setkáte v případě porušení tzv. postupu lege artis.  Kdo je odpovědný za způsobenou škodu pacientovi? Za újmu způsobenou zaměstnancem lékárny je pacientovi odpovědný provozovatel daného zdravotnického zařízení, tedy samotná lékárna a mnohem více se dočtete v článku odpovědnost lékárníků na straně 8-9.
Společnost TrendyMat, která v této době pořádá ON-LINE konference má pravidelně jako jedno z témat „Legislativa a činnost ČLnK“, přednášejícím je PharmDr. Aleš Novosád, kterého většina z vás dobře zná. Přednášky jsou vždy aktuální a přichází z vaší strany velmi mnoho dotazů v rámci on-line přednášek. I v příštím roce plánuje společnost TrendyMat zařadit toto téma. Sledujte web www.trendymat.cz
Moc Vám děkujeme za přízeň, tímto listopadovým vydáním nám začíná 
20. sezóna a my se na ni moc těšíme společně s Vámi!
Krásné a pohodové Vánoce.

YjU3YWE