PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Spoločnosť PharmaNews, s.r.o., vznikla roku 2007 v ČR ako vydavateľstvo odborného časopisu PharmaNews pre odbornú lekárnickú verejnosť.Spoločnosť Pharma News, s.r.o., vznikla roku 2007 v ČR ako vydavateľstvo odborného časopisu Pharma News pre odbornú lekárnickú verejnosť. Prvé číslo časopisu prišlo do českých lekární už v roku 2000 a začala ho vydávať pôvodná spoločnosť Skip Servis, ktorá sa v roku 2007 premenovala na terajšiu spoločnosť Pharma News. Od roku 2010 začala táto spoločnosť organizovať tiež odborné konferencie pre odbornú lekárnickú verejnosť a neskôr rovnako pre rôzne špecializácie z radov lekárov, predovšetkým pre pediatrov, ORL špecialistov a ďalšie špecializácie. Spoločnosť takisto vydáva časopis Santé, ktorý je zameraný na edukáciu laickej verejnosti v témach, ktoré sa týkajú zdravia. Časopisy sú ZADARMO distribuované do čakární ordinácií, polikliník a lekární. 

Na podnet našich partnerov zo Slovenskej republiky sme sa rozhodli uviesť na Slovensko nový odborný časopis Pharma News Medica, ktorý bude tematicky zameraný na novinky zo sveta farmakoterapie rôznychochorení. Našou ambíciou je v spolupráci s príslušnými odbornými lekárskymi spoločnosťami a najväčšími kapacitami v danom obore priniesť najnovší prehľad možností farmakoterapie daného ochorenia, zaradenie nových liekov do stávajúcich guidelinov a farmakoterapeutických či ATC skupín, priniesť názory a skúsenosti špecialistov, praktických lekárov, ale i farmaceutov na tieto novinky a celkovo poskytnúť širokej medicínskej, ale i lekárnickej verejnosti na základe Evidence Based Medicine, najnovší komplexný nezávislý pohľad na danú problematiku.

Prvé číslo nového odborného časopisu Pharma News Medica, ktoré vychádza na jeseň tohto roku je venované problematike liečby Chronickejvenóznej nedostatočnosti (CVI).

YzY1O