PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Správné zažívání a Condurango (Marsdenia Condurango)Správné zažívání a Condurango (Marsdenia Condurango)

MUDr. Michal Karas

Herbai, a.s., Praha

Zažívací nebo také trávicí soustavu u člověka si můžeme jednoduše představit jako trubici dlouhou až 8 metrů, začínající ústní dutinou a končící řitním otvorem, k níž jsou přidruženy žlázy játra a slinivka břišní. Lékařskou terminologií se nazývá gastrointestinální trakt, proto nejen mezi lékaři, dalšími odborníky, ale i laiky zdomácněla jeho zkratka GIT. Gastrointestinální trakt zajišťuje příjem, mechanické a chemické zpracování potravy, její rozložení na jednodušší složky, které lidský organismus vstřebává a využívá pro své správné fungování a vylučuje nestrávené či nestravitelné zbytky stolicí ven z organismu. Pro organismus je příjem, zpracování a využití potravy a živin naprosto nezbytný nejen pro jeho správné fungování, ale i pro přežití, protože bez dostatečného příjmu vody a potravy nelze přežít.

Trávicí soustava jako i další soustavy a orgány lidského organismu trpí celou řadou organických a funkčních poruch, na které se odvěká a moderní medicína snaží najít správnou a účinnou léčbu. Jedním z mnoha terapeutických prostředků na určitá, zejména funkční onemocnění trávicí soustavy, mohou být indikovány léky a přípravky vyráběné z kůry tropické liány Marsdenia Condurango. A této velmi zajímavé a léčivé liáně bych rád dnes věnoval následující řádky.

Condurango

Condurango (condurango cortex) je sušená kůra z Marsdenia condurango, což je liána z čeledi Asclepiadaceae. Ve světě je známá i pod jinými názvy jako například Cundurangu, Eagle Vine, Kondor Vine, Kondorliane, Liana de cóndor, Vulture plant, Cundur-angu, Tucacsillu, Common condorvine, Condurango blanco, Mata-peroo a další.

Roste v horských džunglích a mlžných pralesích v nadmořské výšce 1500 až 3000 m. Liána se přichytí ke kmeni okolního stromu a poté šplhá až nad jeho korunu, ke světlu. Primárně roste na svazích And v Peru, Ekvádoru a Kolumbii. Její dřevnatý plazivý a ovíjivý stonek dorůstá do délky 10 m a do průměru až ¾ m. Její listy jsou drobné, řapíkaté, vejčitého tvaru, barvy zelenavě žluté s hedvábně hladkými okraji, celistvé. Květy jsou oboupohlavní, pětičetné a jsou drobné, žlutobílé až zelenavě žluté, vyrůstají v úžlabních latách. Plody jsou měchýřkovité tobolky, semena jsou opatřena chomáčky chlupů (trichomy).

Pro léčebné účely se využívá kůra, která se získává z kmene liány odsekáváním, potom probíhá sušení na slunci. Sklizeň se provádí celoročně.

Condurango bylo oficiálně poprvé představeno vědeckému světu nejdříve ve Spojených státech amerických, a to v březnu roku 1871. Ministr Ekvádoru předal tehdy ve Washingtonu vzorky Conduranga používané domorodci z provincie Loja s oficiálními certifikáty ekvádorských lékařů, jež prokazovaly schopnost Conduranga pozitivně léčebně ovlivnit trávicí trakt včetně léčby rakoviny žaludku a syfilis. Renomovaní američtí vědci tehdy provedli nespočet experimentů a analýz a měli potvrdit léčebné vlastnosti Conduranga s možností následného medicínského a farmaceutického využití.

Účinnost proti rakovině žaludku se jednoznačně vědecky neprokázala, ale tehdejší lékaři a vědci prokázali a doporučili Condurangovou kůru, a především extrakt z ní k indikaci léčby trávicích obtíží a pro její pozitivní celkový vliv na zažívání.

Nedlouho po americkém testování byly další vzorky poslány na zkoumání do Evropy a v první polovině 20. století i do Japonska. Skupina japonských vědců publikovala několik studií a podala několik patentů týkající se této tropické liány a v roce 1890 našlo Condurango své využití zejména jako protinádorová látka. Avšak i přes podání těchto patentů výzkum dále nepokročil – byly provedeny jen určité studie na zvířatech.

Výzkumy dále pokračovaly v průběhu 20. století a bylo postupně skupinami japonských, německých a amerických vědců detailně objasněno chemické složení Conduranga a struktura jeho účinných látek.

Dále bylo pokračováno v detailním zkoumání protirakovinných a dalších účinků glykosidů obsažených v condurangové kůře a Condurango se definitivně stalo vědecky důvěryhodným prostředkem s indikací pro zažívací poruchy a v časném období 20. století tak bylo zařazeno do lékopisu Spojených států, stejně jako do několika dalších lékopisů evropských zemí.

V současné době se Condurango a výrobky z něj vyráběné, jakožto přírodní produkty s prokazatelně pozitivními účinky na lidské zdraví, těší stále větší oblibě zejména v USA, v Japonsku i v Evropě, Českou republiku nevyjímaje.

Významná obsahová látka conduritol nebo cyklitol, což je cyklický polyalkohol, se svými terapeutickými účinky na organismus byla poprvé extrahována chemikem Kublerem v roce 1908 a to z Condurangové kůry. Další významné složky Conduranga jsou hlavně glykosidy a steroidy.

Právě glykosidy pregnanového typu (conduranginy), fytosteroly, aglykony (marsdenin, sarcostin, drevogenin), flavonoidy (rutin, saponarin, quercitrin), esenciální oleje a deriváty kyseliny kávové jsou aktivními obsahovými látkami.

Kůra obsahuje také velké množství taninů, cukry, škroby, pryskyřice, latex, vanilin, tuky a další látky.

Dle rozborů Condurango obsahuje (v hmotnostních %):

• vlhkost: 8–10 % (určená při sušení při 100 °C)

• minerální látky vyjádřené jako popel: 11–13 % (obsahuje CaCl2, CaSO4, K2SO4, K2CO3 a hořečnaté a sodné soli)

• rostlinné části: 80 %

- tuková hmota (rozpustná v etheru): 5–7 %

- žlutá směs glykosidů (rozpustných v alkoholu): 1–3 %

- latex, gumy a glukosa (ze škrobu): 0,5 - 1 %

- taniny a barevné látky: 10–15 %

- celulosa a lignin: 60–65 %

 

Glykosidy pregnanového typu se nazývají conduranginy (condurangosidy a condurangoglykosidy) jsou z medicínského hlediska nejdůležitějšími složkami.

Condurangosidy a condurangoglykosidy jsou v čisté formě bezbarvé, bílé nebo žluté amorfní látky. Do současnosti bylo v condurango cortex identifikováno přes dvacet pět glykosidů, jež jsou nositelem hlavní biologické aktivity Conduranga a mají primárně pozitivní digestivní a kancerostatické vlastnosti.

Izolace glykosidů se provádí z rozemleté drogy (condurango cortex) extrakcí těmito způsoby:

• vodou (glykosidy jsou více rozpustné ve studené než v horké vodě)

• vodným ethanolem

• methanolem

• chloroformem

• diethyletherem

 

Toxicita obsahových látek

Condurangové glykosidy mají velice nízkou toxicitu. Dosud nebylo pozorováno lidské úmrtí způsobené Condurangem. Při předávkování se mohou dostavit křeče (jež při opravdu velkém předávkování mohou končit až paralýzou a zástavou dechu), závratě a poruchy zraku i motoriky. Z jiných složek Conduranga je nutno upozornit na latex, který může zvláště u alergiků způsobit alergické reakce. Nebyly pozorovány žádné teratogenní či mutagenní vlastnosti. Při doporučeném, standardním dávkování je prokázáno, že Condurango (cortex) je velmi bezpečná rostlinná léčivá látka.

 

Protinádorová aktivita glykosidů

Jak je uvedeno v historickém pojednání tohoto článku, již od konce 19. století tehdejší odborné kruhy měly povědomí o jistých protinádorových aktivitách Conduranga. Výzkum na tomto poli pokračoval i ve 20. století a s růstem vědeckého poznání bylo objeveno, že určité pregnanové glykosidy obsažené v některých rostlinách čeledi Asclepiadacae vykazují jistou inhibiční aktivitu vůči zhoubným nádorům. Condurango bylo proto testováno jako velmi nadějný protirakovinný agens se směřováním nejen na rakovinu žaludku, ale i další nádorové procesy v organismu.

V 80. letech 20. století výzkum ukázal, že určité condurangoglykosidy (A0 a C0) vykazují velmi silnou aktivitu proti Ehrlichově karcinomu a Sarkomu 180. Také condurangoglykosidy B0, D0, 20-O-methyl-condurangoglykosid D0 a 20-iso-O-methyl-condurangoglykosid D0 vykazují aktivitu proti rakovinným buňkám.

V 90. letech výzkum pokračoval a tým pod vedením prof. Umehary provedl podrobné testy jednotlivých glykosidů, které byly získány z methanolického extraktu Condurangové kůry. Glykosidy likvidovaly buňky míšní leukemie u myší (M1). Některé glykosidy dokázaly totéž i s buňkami lidské akutní promyelocytické leukemie (HL-60).

Výzkumy dále pokračují i v 21. století. Jako příklad velmi nadějných výsledků bych uvedl studii publikovanou v únoru 2013 „University of Kalyani (India)“, která byla provedena za použitím ethanolového extraktu Condurangové kůry in vitro. Tato studie ukázala cytotoxický efekt Conduranga na velkobuněčné plicní nádorové buňky (NSCLO) A 549 a H522 známy pro obsah KRAS mutace, která je činí velmi rezistentní na většinu chemoterapeutických agens!

Pro svoji nadějnou protinádorovou aktivitu Conduranga další výzkumy nadále pokračují a jejich výsledky ukazují velmi slibné závěry. Nicméně v humánní, ale i veterinární medicíně založené na principu „Evidence Based Medicine“ je před výzkumnými týmy na celém světě ještě hodně práce, ale pevně věříme, že tato usilovná aktivita bude korunována úspěchem.

 

Formy podávání Condurango Cortex

Condurango se podává perorálně v těchto formách:

• vodný extrakt (kůra se vloží do studené vody, přivede k varu, nechá vychladnout a maceruje se cca 12 hodin). Důležité je nechat odvar vylouhovat po dobu cca 12 hodin již za vychladnutí, protože hlavní obsahové složky drogy jsou obtížně rozpustné za horka

• tinktura (ethanolický extrakt; kůra se maceruje v 60 až 90 % ethanolu)

• medicinální condurangové sladové víno (ve víně se tři týdny maceruje condurangová kůra perkolací. Kůra se může perkolací macerovat i v ethanolovém nálevu. Extrakt (macerací ze sladového vína nebo z ethanolu) se přidá do sladového vína a celý výrobní proces dále probíhá zráním v dubových sudech po dobu několika měsíců)

• surová prášková kůra (nejméně používaná forma)

• velmi vhodná je i homeopatická úprava právě pro nevhodnost tepelné úpravy.

U homeopatické úpravy je přístup tepla znemožněn a doba macerace libovolná. Surovinou je opět kůra, která se maceruje v 90 % etanolu po dobu 30 dní. Homeopatické indikace jsou stejné jako v alopatii, ale hlavně se využívají účinky antineuralgické a podporující trávení.

Použití Conduranga v moderní humánní medicíně

Funkční dyspepsie

V dnešní turbulentní době, plné stresových situací, kdy na pravidelnou stravu, dostatečný pohyb na čerstvém vzduchu a celkově správnou životosprávu bohužel hodně lidí nemá dostatečný čas, jsou ordinace praktických lékařů a gastroenterologů často navštěvovány pacienty, kteří si stěžují na plnost a těžkost v žaludku po jídle, pálí je žáha, mají potíže s nadýmáním a také se u nich střídá občas zácpa s průjmem. Pacienti jsou z toho svého, často chronického stavu velmi frustrovaní. Lékaři přitom po důkladném vyšetření u nich nezjistí žádnou organickou poruchu a pacientův stav tak uzavřou s diagnózou funkční dyspepsie.

Objevují-li se obtíže převážně v oblasti epigastria, hovoříme o dyspepsii horního typu. Pacienty v tomto případě trápí především pyróza, časté říhání, pocit plnosti a bolest v epigastriu, nauzea po jídle, nadýmání, pocit na zvracení, nechutenství a další nepříjemné symptomy.

Týkají-li se potíže dolní časti trávicího traktu, hovoříme o dyspepsii dolního typu, nebo také syndromu dráždivého tračníku či střevní dyspepsii. Zde se především jedná o bolesti břicha, nadýmání, plynatost, zácpu nebo průjem, pocity neúplného vyprázdnění po stolici a další symptomy.

A právě Condurango je velmi vhodný účinný a šetrný bylinný prostředek, jenž je s velmi pozitivním efektem indikován především na funkční dyspepsii horního typu, což bylo prokázáno mnoha renomovanými odborníky – gastroenterology a odbornými studiemi.

Další indikace

• Díky vysokému obsahu hořčin je Condurango velmi účinným prostředkem proti nechutenství.

• Také je potřeba vyzdvihnout jeho vynikající příznivý vliv na sliznice, a tím se často indikuje jako adjuvans v rekonvalescenci po operacích a po radioterapii u onkologických pacientů.

• Condurango velmi účinně působí antiemeticky.

• Velmi se osvědčilo i jako digestivum. Podporuje trávení, zvyšuje vyměšování slin a žaludeční šťávy, a tím působí jako digestivum. Tato indikace se samozřejmě ve spoustě případů překrývá s výše zmíněnou funkční dyspepsií.

• Condurango zklidňuje podrážděný žaludek způsobený například konzumací nevhodné stravy, či jinou dietní chybou. Je výborné po konzumaci tzv. „těžkého jídla“.

• Též se indikuje u mimovolní regurgitace malého množství potravy ze žaludku u dospělých pacientů.

• Je to rovněž pomocný prostředek u zápachu z úst (halitóza).

• Condurango se také indikuje při Ménetrierově nemoci, kdy se tvoří obrovské žaludeční řasy. Toto onemocnění je spojené se sníženým vylučováním kyseliny chlorovodíkové i pepsinu.

• Je rovněž indikováno u gastrické hypochlorhydrii, kdy dochází ke sníženému vyměšování žaludeční šťávy a kyseliny chlorovodíkové.

• Velmi důležitou roli hraje Condurango v geriatrické medicíně. Je empiricky a klinicky vyzkoušeno, že příznivě působí jako adjuvans na neduhy spojené se stářím jako je exhausce – tělesná a duševní vyčerpanost, nechutenství, poruchy trávení, kachexia senilis a další projevy stáří.

 

V humánní medicíně v indikacích souvisejících s trávicím traktem (GIT) je průměrná denní dávka Condurangové kůry 2–4 g. U medicinálního vína Condurango s extraktem Condurangové kůry je doporučené dávkování ½ dcl 3–4x denně.

Dávkování u homeopatické léčby se řídí konkrétním homeopatickým přípravkem a indikací lékaře homeopata.

 

Kontraindikace

Condurango a hlavně jeho ethanolový extrakt a sladové víno nejsou vhodné pro užívání u nemocných se známkami žaludečního a duodenálního krvácení, vředové choroby žaludku a duodena (v období akutní fáze by zde docházelo ke stimulaci a vyměšování žaludeční šťávy a HCL, což je zde nežádoucí), u akutní stresové gastritidy, specifické chronické erozní gastritidy, akutní, Crohnovy nemoci a akutní exacerbace ulcerózní kolitidy, u tepenno-žilních malformací stěny trávicího traktu a při akutní pankreatitidě a hepatitidě.

 

Díky obsahu alkoholu u ethanolového extraktu a sladového vína (víno obsahuje malé množství alkoholu srovnatelné s běžným vínem – maximálně do 15 %) nejsou tyto formy určeny dětem, nemocným s jaterními lézemi a není primárně určeno pro gravidní a kojící ženy. Condurango rovněž nesmí užívat lidé s alergií na latex. Víno díky obsahu sacharózy není vhodné pro diabetiky.

 

Condurango a lidová medicína

Vedle klasické medicíny je Condurango velmi oblíbeným prostředkem lidové medicíny, kde se indikace uvedené výše s klasickou medicínou často shodují. Condurango je zde ale díky svým adstringentním účinkům doporučováno také při průjmech způsobených konzumací nevhodného či zkaženého jídla i při mírném krvácení v žaludku a distálnějších částí trávicí trubice jako hemostatikum. Zde je potřeba ovšem být na pozoru a vyloučit závažná organická onemocnění jako vředy, tumory a jiná onemocnění, které vždy vyžadují odborné vyšetření a terapeutický postup pod dohledem lékaře.

V různých částech světa je Condurango v lidové medicíně používáno i jako analgetikum, antiseptikum (Peru, USA). Dále jako karminativum, cholagogum a tonikum.

Dlouho hlavně mezi domorodými kmeny v Jižní a Střední Americe se Condurango používalo při hadím uštknutí jako antidotum. V Latinské Americe, hlavně v Brazílii, Kolumbii, Ekvádoru, ale i v USA a v Evropě (Německo, Velká Británie) je vedle GIT indikací Condurango užíváno i na bolesti hlavy, revmatické potíže a syfilitidu.

Některé výše popsané indikace „lidové medicíny“ jsou podrobovány klinickým zkouškám a je velmi nadějné jejich brzké rozšíření i v odborné medicíně.

 

Krátká exkurze i do veterinární mediciny

Pozitivní vliv na obtíže gastrointestinální soustavy se projevil i ve veterinární medicíně, kde se dle Committee for Veterinary Medical Products Condurango cortex používá při léčení různých žaludečních potíží u dobytka, koní, prasat, ovcí a koz.

 

Marsdenia Condurango a produkty vyráběné z kůry této léčivé byliny – liány mají velmi příznivý vliv na různá onemocnění s využitím jak v lidové, tak odborné humánní, a i ve veterinární medicíně.

V současné době se často setkáváme s Medicinálním žaludečním vínem Condurango, které se na území České republiky vyrábí již přes 125 let a je mnoha odborníky léta s úspěchem indikováno pro příznivé ovlivňování zažívání.

Je vhodným léčivem i potravinovým doplňkem u řady funkčních i organických onemocnění trávicího traktu, kde bývá kombinováno i s jinými medikamenty a režimovými opatřeními. Condurango lze použít i jako součást preventivních opatření.

S nemocnými trpícími výše uvedenými zdravotními lézemi se lékaři v zařízeních primární lékařské péče setkávají velmi často (cca 40-60 % pacientů). Tito pacienti jsou odesíláni na konziliární vyšetření do gastroenterologických ordinací. Velice často se jedná o funkční, a nikoliv organické poruchy. Pacienty funkční dyspepsie velice trápí a může vyústit až v jejich těžkou psychickou frustraci, která má za následek časté nasazování různých sedativ a psychofarmak, a přitom existuje ryze přírodní, bezpečný a velmi účinný preventivní i symptomatický prostředek jakým je právě Condurango!

Literatura

1.         Kaplanek R., Condurango, 2003 Sep.

2.         Zdichynec B. Condurango – digestivum, 2005 Feb.,

3.         Seifert B., Upper dyspeptic syndrome, Med. pro praxi, 2012, 9 (12)

4.         Kausik Bishayee, Jesmin Mondal, Sourav Sikdar, and Anisur Rahman Khuda-Bukhsh - Condurango (Gonolobus condurango) Extract Activates Fas Receptor and Depolarizes Mitochondrial Membrane Potential to Induce ROS-dependent Apoptosis in Cancer Cells in vitro, J Pharmacopuncture. 2015 Sep; 18(3): 32–41 - www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4573805/

 

 

 

 

 

 

 

MWFjNDIzZ