PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Starý známý koenzym Q10: Stále něco novéhoStarý známý koenzym Q10: Stále něco nového

RNDr. Martin Štula

Koenzym Q10 Vám jistě představovat nemusíme. Jako součást doplňků stravy má své místo v lékárnách již desítky let. Jako důležitý antioxidant a součást dýchacího řetězce v mitochondriích, kde se podílí na získávání energie, má své místo ve výživě lidí, kteří trpí onemocněními srdce a cév či jen potřebují pomoci proti únavě. Škála jeho využití je však mnohem širší a nové poznatky stále přibývají.

Koenzym Q10 neboli ubichinon (tedy vlastně „všudypřítomný chinon“) je malá molekula, kterou najdeme ve všech buňkách lidského těla s výjimkou červených krvinek a oční čočky. Ty jediné neobsahují mitochondrie, což jsou jakási energetická centra buněk. Probíhá v nich konečná fáze řízeného spalování všech základních živin, zahrnující Krebsův cyklus a dýchací řetězec. A právě v tomto řetězci, který si můžeme představit jako velmi důmyslné soukolí, je malým, zato velmi důležitým „kolečkem“ právě ubichinon, který na sebe váže vodíkové ionty a přenáší je mezi enzymy z jedné strany mitochondriální membrány na druhou. Bez něj by se celý mechanismus zastavil. Kromě toho na sebe váže volné radikály, které při produkci energie hojně vznikají, a chrání tím jemné mitochondriální struktury před oxidačním poškozením. Jde tedy o velmi silný a významný antioxidant. Nejvíce koenzymu Q10 najdeme v orgánech, které jsou nejvíce náročné na spotřebu energie, tedy v srdci, plicích, játrech a mozku.

Lidské tělo si tuto důležitou látku vytváří samo v játrech a částečně ji získává v potravě. Vrchol vlastní tvorby je okolo 25. roku života. Poté tato schopnost pomalu klesá spolu s hladinou v krvi i v tkáních a u starších osob už může být suplementace žádoucí.

Koenzym Q10 a onemocnění srdce

Právě větší potřebu koenzymu Q10 mají kardiaci. Dlouhodobá suplementace dávkami okolo 200 mg denně pomáhá k zotavení srdečního svalu po infarktu a zlepšuje kvalitu života osob s chronickým srdečním selháním, arytmiemi a anginou pectoris. Právě u těchto osob byla v srdeční svalovině pozorována velmi nízká hladina koenzymu Q10. Koenzym Q10 taktéž pomáhá normalizovat metabolické poměry v endotelu cév a ve světle současných poznatků se zdá, že by z jeho užívání mohly profitovat i osoby s vysokým krevním tlakem.

Koenzym Q10 a statiny

Doplňkový příjem koenzymu Q10 je též významný u pacientů léčených statiny ke snížení hladiny cholesterolu. Tyto léky totiž v játrech blokují klíčový enzym HMGCoA-reduktázu, který stojí na počátku metabolické dráhy při syntéze cholesterolu, čímž účinně omezují jeho vlastní tvorbu. Bohužel se tento enzym zapojuje i tvorby koenzymu Q10. Proto statiny snižují nejen hladinu cholesterolu, ale i koenzymu Q10. To se považuje za jednu z příčin sice vzácných, ale poměrně závažných nežádoucích účinků statinů, a sice poškození kosterního svalstva (myopatie). Výzkumy z posledních let naznačují, že pravidelný doplňkový příjem alespoň 100 mg koenzymu Q10 může omezit příznaky myopatie vyvolané statiny, jako je svalová slabost, bolest a křeče.

Využití v neurologii

Výzkum použití koenzymu Q10 se však nezaměřuje pouze na osoby s onemocněními srdce a cév. Díky silné antioxidační aktivitě nachází své uplatnění i v dalších oblastech. Velmi slibné výsledky přináší výzkum například v oblasti neurologie. Koenzym Q10 pravděpodobně pomáhá zpomalovat rozvoj neurodegenerativních onemocnění, jako jsou Alzheimerova či Parkinsonova choroba. Dobře se uplatní i u diabetické neuropatie. Bezdůvodná zřejmě není ani obliba koenzymu Q10 mezi studenty, kteří jej užívají na podporu metabolismu mozku například ve zkouškovém období.

Nové oblasti použití

V posledních letech se pozornost vědců soustředila na dvě nové oblasti: kůži a oči. Kůže je největší orgán lidského těla, který přichází do styku s vnějším prostředím. Místně i vnitřně podávaný koenzym Q10 zvyšuje hladinu v kožních buňkách. Antioxidační vlastnosti zvyšují ochranu proti nepříznivým účinkům ultrafialového záření a působí proti projevům stárnutí. Z tohoto důvodu kosmetické firmy vyvíjejí přípravky proti tvorbě vrásek, jejichž hlavní účinnou složkou je právě koenzym Q10. Ten sice vrásky neodstraní, ale pravidelná aplikace zlepší metabolismus pokožky, což se ve výsledku projeví na jejím celkovém zdravotním stavu, kvalitě a pěkném vzhledu.

Nejnovější výzkum se věnuje využití antioxidačních účinků koenzymu Q10 k ochraně očí, zejména pak sítnice, před vznikem a rozvojem degenerativních změn a onemocnění, jako jsou věkem podmíněná makulární degenerace, diabetická retinopatie či glaukom, který vede k poškození zrakového nervu. Koenzym Q10 se dlouhodobě osvědčil jako důležitý doplněk v rámci léčby onemocnění srdce. Nicméně s přibývajícími studiemi a výzkumy začíná být více než jasná i jeho důležitá pozice v rámci prevence.

 

 

 

 

YmQ3MmI