PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

SÚKL proti dezinformacím: Testy na COVID-19SÚKL proti dezinformacím: Testy na COVID-19

Pravidelné testování, které má včas odhalit nakažené nemocí COVID-19, se stává součástí běžného života rodin v České republice. Ale tam, kde je málo informací, je také mnoho prostoru pro strach. Na sociálních sítích se tak šíří o testech různé nepravdivé informace, které vystraší nejednoho rodiče. „Obrací se na nás lidé, kteří se chtějí ujistit, že testy nejsou vlivem sterilizace karcinogenní. Když vysvětlíme, jak proces funguje, je u nich znát úleva,“ popisuje ředitelka SÚKL Mgr. Irena Storová, MHA.

Jak je to s použitím ethylenoxidu při sterilizaci odběrových tyčinek?

Ethylenoxid (EO) se běžně používá jako jedna z metod sterilizace zdravotnických prostředků, mezi které řadíme také samostatně balené odběrové tampony/tyčinky. Proces sterilizace pomocí EO probíhá zjednodušeně tak, že se hotová a zabalená odběrová tyčinka (nebo tampon) umístí do speciální komory, kam je vháněn EO. Plyn proniká přes obal tohoto zdravotnického prostředku (což umožňuje obal) a proběhne sterilizace. Následně je v komoře vytvořen podtlak, čímž dojde k odsátí veškerého EO z komory a také ze zabalených prostředků. Ty se poté nechají ještě odvětrat, aby neobsahovaly zbytky plynu. Po každém takto proběhlém cyklu sterilizace musí být provedeno ještě kontrolní stanovení zbytků ethylenoxidu, přičemž nalezené hodnoty musí být v souladu se stanovenými bezpečnostními limity.

Sterilizace EO obecně patří mezi nejrozšířenější metody sterilizace zdravotnických prostředků a existují celosvětově platné normy určující jak při sterilizaci EO postupovat a které také stanovují maximálně přípustné limity zbytků EO v prostředku.

Jak se zdravotnické prostředky kontrolují?

Proces sterilizace EO podléhá u každého výrobce přísné validaci (musí se prokázat, že sterilizace neovlivní funkci zdravotnického prostředku ani jeho obalu) a posouzení procesu této sterilizace nezávislou zkušebnou (notifikovanou osobou), která vydá osvědčení, tzv. EC certifikát dokládající, že proces sterilizace EO je u daného výrobce v souladu s předpisy. Pokud jsou k odběru vzorku pro testování používány odběrové tampony/tyčinky v neporušeném obalu a řádně označené (CE), jsou z hlediska obsahu EO zcela bezpečné a nepředstavují žádné riziko testovaného.

Častý omyl, že odběrové tampony jsou napouštěny ethylenoxidem (EO), je tedy vyvrácen. Důležité je si uvědomit, že případné napuštění odběrových tamponů/tyčinek jakoukoliv desinfekční látkou či sterilizačním činidlem by bylo kontraproduktivní, protože by docházelo k usmrcení všech mikroorganizmů v odebraných vzorcích a nebylo by tedy možné žádné onemocnění diagnostikovat.

 

YzQ0M