PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Šumava – místo poslední nadějeŠumava – místo poslední naděje

Území Národního parku Šumava působí jako poslední oáza, místo, kde najdou životní prostor mnohé druhy rostlin, živočichů a bezobratlých, například motýlů.  Zřetelné je to například u představitelů ptačí říše. Pro mnohé druhy je Šumava jedním z posledních míst, kde mohou žít. A právě jim věnuje Národní park Šumava celý letošní rok – Ptačí rok v Národním parku Šumava.

Příkladem je takový sokol stěhovavý. Jedinečný dravec – nejrychlejší tvor na planetě Zemi. Při letu střemhlav, kdy loví svoji kořist, dokáže vyvinout rychlost dalece přesahující 300 km/h. Pro většinu běžných smrtelníků je to rychlost, kterou třeba ještě nikdy nejeli a možná ani nikdy nepojedou. Sokola člověk ve druhé polovině 20. století vyhubil a to jak lovem, tak především používáním DDT, které se dostávalo skrze potravní řetězec do těl sokolů a nebyli tak schopni reprodukce. Z české kotliny tento druh vymizel na přelomu 60. a 70. let. „Nový“ hnízdící pár se znovu objevil o 20 let později právě na Šumavě. Nyní je na území Národního parku a CHKO Šumava 8 hnízdících párů, které v roce 2018 vyvedly bezmála dvacet mláďat. Podobný vývoj má sokol naštěstí v celé republice i sousedním Německu. O poznání složitější situace je například s tetřevem hlušcem. Jediná životaschopná populace ve střední Evropě se nachází právě na Šumavě. Její stav se mírně zlepšuje, ale stále je na spodní hranici přežití druhu v místě.

To jsou velmi viditelné druhy ptáků, o kterých se mluví relativně často. Šumava a její zachovalá příroda a extenzivní hospodaření, prospívá ptákům, kteří z intenzivně obdělávané přírody mizí – třeba malí pěvci, jako bramborníček, linduška, lejsek a třeba chřástal polní. Ten byl ještě v padesátých letech minulého století běžně k slyšení. Nyní je už ohroženým druhem a jeho hlavním domovem je Šumava.

Chřástal polní žije převážně na loukách pouze na zemi. Proto potřebuje plochy s vysokou travou. V hospodářské krajině ho dnes velice ohrožuje pastva brzy z jara, intenzivní hnojení porostů, které tak zhoustnou a chřástal není schopen se v nich pohybovat.

Jak už bylo naznačeno, takového chřástala spíše uslyšíte, než uvidíte. Je velmi hlasitý, především ráno a hlavně v podvečer.

A kde ho uslyšíte?

Míst je několik, například na loukách v okolí Chaty Rovina nedaleko obce Dobrá Voda u Hartmanic. A pokud sem přijedete, určitě doporučujeme vypravit se na zajímavé výlety. Začít se dá přímo v Dobré Vodě, v místním kostele, kde stojí unikátní skleněný oltář od sklářské výtvarnice Vladimíry Tesařové.

Z Dobré Vody je možné vyrazit do přírody. Možností je několik. Třeba na vrchol Březníku, kde stojí Vintířova kaplička. Odtud je pak skoro nutností dojít na Vintířovu skálu, která nabízí jedinečné výhledy do údolí řeky Křemelné – jediné řeky v České republice, na jejímž celém toku nestojí žádná obec ani stavení. Z Vintířovy skály je pak možné vydat se přes Malý Babylon až do míst, kde stávala královácká obec Stodůlky. Pak už je jen na každém, zda dokončí okruh a přes Prášily a Frauenthal se vrátí do Dobré Vody, nebo se stejnou cestou vrátí zpět. Okruh měří zhruba 20 kilometrů a je možné jej absolvovat i na kole.

ZjQ2N