PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Tam, kde nelze nasadit alfablokátoryPygeum africanum je v Německu, Rakousku a Francii v zájmu urologů při léčbě benigní hyperplazie prostaty.

Přípravky s obsahem Pygeum africanum pro řešení prostatických potíží patří k velmi úspěšně urology využívaným lékům a přípravkům v Evropě. Nejvíce je tomu v „tradičně na byliny orientovaných zemích“ jako je Německo, Rakousko a Francie. Podle doporučení světových a evropských urologických společností mají tato fytofarmaka svůj význam v léčbě benigní hyperplazie prostaty zejména tam, kde jsou léky první volby (alfa blokátory) kontraindikovány, případně kvůli nežádoucím účinkům pacienty odmítány. Rostlinných drog, které nějakým způsobem působí příznivě na zdraví prostaty, je sice velké množství, ale výjimečné postavení mezi nimi právě zaujímá extrakt z kůry slivoně africké (Pygeum africanum). Mezi léky na bázi rostlinných extraktů na zvětšenou prostatu patří mezi urology v západní Evropě k nejvíce preferovaným. 

Léčivé účinky slivoně africké byly zaznamenány již v 18. století. První klinická evidence je známa z let 1968-69. Dnes jsou účinné látky v kůře Pygeum africanum velmi dobře vědecky zdokumentované. Kromě pozitivního účinku na zdraví prostaty, se mohou prokázat dalšími účinky. Působí proti zadržování vody v tkáni, tedy antiedematózně. Důležitý je i jejich protizánětlivý účinek. Působí blokádu enzymu 5-lipooxygenázy, který se podílí na tvorbě prozánětlivých prostaglandinů, zamezují indukci fibroblastických růstových faktorů, které vedou k buněčné proliferaci především stromálních žláz, jež jsou zodpovědné za nezhoubný růst prostaty. Obvyklá denní dávka je 100 mg. Kůra z extraktu slivoně obsahuje významné steroly (beta-sitosterol, kampesterol, brassikasterol), triterpeny a estery s dlouhým řetězcem. Hlavní účinnou látkou je beta-sitosterol.

Pygeum africanum ovlivňuje pozitivně všechny klinické parametry benigní hyperplazie prostaty

Ve srovnávací studii s placebem, která trvala 12 měsíců, demonstroval extrakt z kůry slivoně africké v dávce 100 mg denně zlepšení příznaků spojených s benigní hyperplazií prostaty již po 2 měsících (1).

Došlo k signifikantnímu zlepšení subjektivního hodnocení pacientů na základě mezinárodního standardizovaného dotazníku IPSS. Během léčby došlo u pacientů k zvýšení hodnot průměrného a maximálního průtoku proudu moči při vyšetření uroflowmetrií. Viz grafy č. 1, 2, 3. Významný byl také pokles zbytkové moči po mikci. Při léčbě extraktem z Pygeum africanum u 50 pacientů s diagnozou BHP byla prováděna vyšetření v den začátku studie, v 12. a 32. týdnu konání studie, poslední výstupní kontrola byla provedena za 49 týdnů od začátku studie. (1)

Širší využití má slivoň africká i díky svým dalším vlastnostem. Pygeum africanum zvyšuje elasticitu krevních cév, podněcuje tvorbu sekretu v předstojné žláze neboli prostatě a přispívá k zmenšení jejího objemu. Užívání extraktu z Pygeum africanum nemá na rozdíl od léků na předpis při léčbě BHP (alfa 1-blokátory, inhibitory 5 alfa-reduktázy) téměř žádné nežádoucí účinky.

Muži, kteří užívají extrakt z Pygeum africanum pociťují významné zlepšení při zahájení močení, samotném močení a neobtěžuje je nepříjemný pocit nedostatečného vyprázdnění po ukončení močení.  Tyto příznaky se shrnují pod syndrom dolních močových cest (LUTS = lower urinary tract syndrome), který je typickým doprovodným souhrnem příznaků při benigní hyperplazii prostaty.

Srovnání rostlinných extraktů pro prostatické potíže

Rostlinných extraktů, které jsou doporučovány pro zlepšení problémů s prostatou, je celá řada. Jen v západní Evropě tvoří 20 % z celkového trhu farmak na prostatické potíže. Z rostlinných drog se používá kůra, listy nebo květy. Klinický účinek je však u jednotlivých rostlin zmapován rozdílně. Mezi nejlépe zmapované extrakty patří Pygeum africanum (2).

Odkazy na odbornou literaturu:

(1) Breza J, Dzurny O, et al. Efficacy and acceptability of Tadenan (Pygeum africanum extract) in the treatment of benign prostatic hyperplasia (BHP): a multicentre trial in central Europe. Curr Med Res Opin, 1998; 14(3): 127-139.

(2) Levin RM1, Das AK, Haugaard N, Novitsky Y, Horan P, Leggett RE, Riffaud JP, Longhurst PA. Beneficial effects of Tadenan therapy after two weeks of partial obstruction in the rabbit. Neurourol Urodyn. 1997;16(6):583-99.

 

M2I4N