PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Testovali jsme kvalitu probiotik dostupných v ČRTestovali jsme kvalitu probiotik dostupných v ČR

RNDr. Martin Štula

Probiotika. Slovo, které mezi uživateli vzbuzuje velké naděje z pohledu jejich zdraví. V posledních letech je nemožné se tomuto termínu vyhnout. Pravidelně o nich čteme v denním tisku, pro odborníky jsou probiotika téma, o kterém se diskutuje na odborných fórech jdoucích napříč téměř všemi medicínskými obory. Investice do výzkumu probiotik realizují nadnárodní firmy a investiční fondy. Jejich indikační potenciál se neustále rozšiřuje. Před dvěma lety se začalo seriózně hovořit o tzv. psychobiotikách, živých bakteriích, které mohou ovlivnit naše mentální zdraví.

Na českém trhu se nabízí na volný prodej velké množství probiotických přípravků. Liší se svým složením, dávkováním, doporučenou denní dávkou, galenickou formou a samozřejmě také cenou. V lékárnách můžete zakoupit kolem stovky různých značek. Nejčastěji se setkáme s tvrdými kapslemi, méně často se jedná o sáčky nebo kapky. Forma podání většinou zohledňuje věk pacienta. U nejmenších dětí jsou nejvhodnější formou právě kapky. Při testování prováděném pod hlavičkou odborného časopisu Pharma News jsme chtěli zjistit, jaký je skutečný obsah živých kultur bakterií v  denní dávce ve srovnání s tím, co deklarují jednotliví výrobci.

Během měsíce května jsme proto nechali provést mikrobiologické vyšetření vybraných probiotických přípravků pro dospělé dostupné v ČR. Všechny byly zakoupeny v lékárně Dr.Max v Praze v dubnu 2020. V rámci zachování chladového řetězce byly vzorky do zkušební laboratoře transportovány vozem v termoboxu. Ve zkušební laboratoři Ústavu biochemie a mikrobiologie VŠCHT proběhlo samotné mikrobiologické vyšetření (dle ČSN ISO 15 241 a ČSN ISO 29 981). Byla měřena hodnota KTJ/g (kolonie tvořící jednotky na gram, v angl. používaná zkratka CFU – colony forming unit). Na základě naměřených hodnot (KTJ/g) byl následně u každého přípravku přepočítán počet živých probiotik a porovnán s deklarovanou hodnotou udanou výrobcem. Do našeho testování jsme zařadili celkem 11 přípravků, rozdělených do dvou kategorií – pro dospělé a při antibiotické terapii.

Naměřené hodnoty KTJ/g. Dobrou zprávou jistě je, že u všech přípravků, kromě jediného, deklarovaný obsah skutečně odpovídá naměřenému množství a dokonce jej lehce překračuje. Jak jsme zmínili již v předchozím čísle Pharma News, za minimální denní dávku je považována aspoň 1 miliarda živých buněk. Deklarovaného množství nedosáhl pouze jediný přípravek, a tím byl Biopron 9, kde bylo naměřeno 2,9 miliard vs. deklarovaných 4,5 miliard CFU v kapsli. 

Je však třeba upozornit na to, že obsah živých mikroorganismů klesá úměrně minimální trvanlivosti, tedy době do uplynutí data exspirace. Nejedná se o striktní pravidlo, ale je možné očekávat, že přípravky s kratší minimální trvanlivostí budou mít nižší obsah živých probiotik a naopak. U převážné většiny testovaných přípravků bylo zjištěno, že obsahují skutečně deklarované množství živých probiotických mikroorganismů. To je dobrou zprávou pro lékárny, které se mohou při doporučování skutečně řídit tím, co výrobci u svých přípravků uvádějí na obale. Čím vyšší počet miliard, tak tím z pohledu účinku i lépe.

 

MTEwZmQzY