PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

ŽIVOT JE „JEN TO NEJVZÁCNĚJŠÍ“ CO VLASTNÍME, aneb proč nás prevence tak často obtěžuje?ŽIVOT JE „JEN TO NEJVZÁCNĚJŠÍ“ CO VLASTNÍME, aneb proč nás prevence tak často obtěžuje?

RNDr. Lenka Grycová, Ph.D.

Tento týden toho mám hodně. Musím k holiči a na nehty, v úterý se psem na očkování, ve středu dát auto na garanční prohlídku, ve čtvrtek přijde kominík a v pátek se chystám na kosmetiku.

Takový jeden normální hektický týden jednoho obyčejného človíčka. Co všechno je součástí našich životů a co je pro nás důležité a naprosto samozřejmé? Nic z tohoto výčtu by nikoho ani nepohoršilo, ani neuvedlo do rozpaků, ani by nezvažoval, že by se nějaké z těchto věcí vzdal, když pomineme fakt, že by to možná chtělo dle mého rozvolnit do více týdnů.

Staráme se vzorně o náš zevnějšek, naše domácí mazlíčky, o naše auta či bicykly, o naše domy, zahrady, doufejme i o naše zaměstnání. Ale proč nás tolik vyvádí z míry, když se máme starat o nás samotné? Proč se nám nelíbí slovo prevence? A hlavně proč nemáme pocit, že za slovem je něco hmatatelného?

Život postavený na logice a důkazech

Když si pacient zlomí ruku, lékař mu ji prohlédne, zrentgenuje – ukáže snímek zlomené kosti, pak dá do dlahy či do sádry, po čase sádru sundá a znovu zrentgenuje a ukáže snímek kosti, co srostla. Realita, srozumitelná, viditelná a vědomím člověka uchopitelná a akceptovatelná.

Ale když začneme používat slova jako zdravý životní styl, zdravé stravování a zdravý pohyb, preventivní prohlídky, očkování, preventivní zákroky, to už tak snadno uchopitelné není. Výsledek prevence totiž nelze mnohdy ukázat ani dokázat, pokud na konci nestojí ta nepříjemná situace, kdy došlo k odhalení něčeho závažného.

Pokud se preventivně přiobleču do chladného počasí, abych nenastydla, pak úspěšnost preventivního opatření mohu potvrdit jen částečně. Pokud nenachladnu, nemohu totiž nijak dokázat, že je to díky preventivnímu opatření, nebo že není. A tato nejistota, nebo nehmatatelnost výsledku, je to, co mnohé odvádí od jakékoliv prevence.

Základní preventivní prohlídky

Je to právo. Ano, je to právo každého člověka nechat se preventivně vyšetřit v nějaké zdravotní oblasti, abychom se vyhnuli následkům pozdního odhalení nemoci, která by mohla být v nejhorším případě neslučitelná se životem.

Frekvenci a rozsah preventivních prohlídek řeší vyhláška č. 70/2012 Sb. Každý člověk má nárok na tři základní preventivní prohlídky:

• všeobecná preventivní prohlídka

• stomatologická preventivní prohlídka

• gynekologická preventivní prohlídka

Všeobecná prohlídka v sobě zahrnuje vlastně dvě kategorie, je to všeobecná preventivní prohlídka dospělých a všeobecná preventivní prohlídka dětí. Každou z nich realizuje jiný lékař a liší se i náplní. U dospělých se prohlídka realizuje 1x za 2 roky, u dětí je to dáno speciálním kalendářem.

Základní části všeobecné prohlídky u dospělých jsou anamnéza, kontrola očkování, kompletní fyzikální vyšetření (a zhodnocení aktuálních rizik ve vztahu k rodinné anamnéze, k pracovnímu prostředí, sociálnímu zázemí, rizik spojených s dosažením určitého věku atd.), vyšetření moči diagnostickým papírkem, zhodnocení preventivních vyšetření, doporučení pro preventivní oční vyšetření.

Preventivní vyšetření zahrnují krevní testy a screeningy na vyloučení závažných onemocnění, v případě sreeningů se jedná o vyloučení anebo včasný záchyt nádorového onemocnění.

V České republice běží tři programy organizovaného screeningu zhoubných nádorů. Schválně zdůrazňuji slovo organizovaného, protože se týká všech pacientů, a i v případě, že pacient nechodí na pravidelné prohlídky, jak by měl, existuje od roku 2014 v ČR systém tzv. adresného zvaní, organizovaný Ministerstvem zdravotnictví, který je zaměřen právě na tyto pacienty „uličníky“. Díky tomu jsou pacienti na screeningy zváni písemně.

Díky těmto screeningovým programům je možné odhalit ta nejčastější nádorová onemocnění a zvýšit tak pacientům šanci nejen na vyléčení, ale hlavně na přežití.

Zde bych ráda vyzdvihla informaci, která bude pro mnohé z Vás úplně nová. Česká republika je aktuálně ve fázi pilotního programu čtvrtého screeningu, a to včasného záchytu karcinomu plic. Toto považuji za naprosto úžasnou zprávu vzhledem k dlouhodobým prognózám tohoto onemocnění a také k faktu, že velká většina karcinomu plic je zachycena v okamžiku, kdy už pacienta není možné „ZACHRÁNIT“.

Očkování povinná a výběrová

Očkování je poslední dva roky díky Covidu velmi diskutované téma. Každopádně každý člověk v České republice musí absolvovat řadu očkování, které se řídí vyhláškou č. 537/2006 Sb. (novela č. 355/2017 Sb.) o očkování proti infekčním nemocem.

Většinu těchto očkování absolvuje člověk v dětském věku. Povinné očkování dětí proti 9 infekčním onemocněním shrnuje tabulka. Přeočkování proti tetanu je pak opakováno i v dospělosti a je součástí všeobecných preventivních prohlídek.

Děti mohu také absolvovat tři nepovinná očkování, a to proti pneumokokům, proti HPV virům a proti meningokokové nákaze. U očkování proti HPV virům bych ráda zdůraznila, že je to jediné preventivní očkování proti viru, který je hlavním rizikovým faktorem vzniku nádorového onemocnění u žen, a to rakoviny děložního čípku. Druhý důležitý fakt je, že očkování pro HPV je vhodné nejen pro děvčata ale i pro chlapce. Očkování je aplikováno mezi 13. a 14. rokem věku dítěte.

Dalším důležitým očkováním, které může pacient absolvovat, je to proti klíšťové encefalitidě. Existuje jak v dětské variantě, tak ve variantě pro dospělé. Proočkovanost je v České republice výrazně nižší než v jiných zemích, naopak v počtu hlášených výskytů jsme v rámci Evropské unie na vrcholu. Očkování proti klíšťové encefalitidě je v České republice od 50 roků věku pacienta plně hrazeno.

Součásti preventivních očkování jsou také ta zahrnutá do oblasti cestovní medicíny. V případě, že cestujete do exotických zemí, je vhodné se informovat o povinných očkováních, která jsou pro danou destinaci povinná nebo doporučená. Například, když byste chtěli cestovat dejme tomu do Gabonu, musíte být povinně očkováni proti žluté zimnici.

Bonusové programy a individuální možnosti

V rámci prevence a preventivních balíčků je vhodné zmínit také další možnosti, které pacient má. Jako první uvedu jednu možnost týkající se nádorových onemocnění. Nedávno jsem narazila na nabídku testování rakovinných markerů pro samoplátce. Renomovaná laboratoř provádí kompletní laboratorní stanovení rakovinných markerů z krve pacienta, na určení přítomnosti nádorového onemocnění zažívacího traktu, vaječníků, prsu, prostaty a varlat.

Jako další bych ráda zdůraznila možnosti zdravotních pojišťoven, které vytváří různé balíčky pro úhradu preventivních kroků. Lze tak proplácet například část nákladů na očkování, vitamíny, ozdravné pobyty dětí, rehabilitační cvičení atd.

Motivace

Toto je zajímavý moment celé prevence. Co stojí za motivací těch, co se prevenci vlastního zdraví věnují pečlivě a co naopak bychom mohli nabídnout těm, co na to buď zapomínají, nebo je jim to jedno?

Většinou se lidé věnují v rámci prevence fyzickým aktivitám, dodržování stravovacích návyků a pitného režimu pro zachování dobré postavy a fyzické kondice. Co se dodržování preventivních prohlídek týče, jsme různí. Někdo chodí poctivě na všechny, protože to bere samozřejmě jako třeba čištění zubů. Někdo chodí ze strachu, aby něco nezanedbal. Někdo nechodí vůbec.

Jsou dvě věci, které mohou pohnout davem, a to je strach ze smrti a strach z finanční ztráty. Je to smutné, že to tak je. Prevence by měla odstartovat totiž o něco dříve, než dojde ke strachu. Měla by vycházet z uvědomění si reality. Když se budu dobře starat o své zuby a dlouho mi vydrží, ušetřím spousty peněz za plomby, zubní náhrady a další. A v takové chvíli investice do dentální hygieny jednou za půl roku je směšná částka. Stejně tak je logické v rámci preventivních prohlídek absolvovat třeba mamografické vyšetření než jej řešit až v momentě, kdy se objeví nějaký nestandardní příznak. V takové chvíli jde žena už se strachem, ač nemusí být opodstatněný, a hlavně je zbytečný.

Navíc stres je faktor, který fyzickému zdraví moc nepřidává. Protože dle definice WHO je zdraví souhrnem fyzické, psychické a sociální pohody.

Na závěr

Nikdo nám nemůže nařídit, abychom se o sebe dobře starali, nikdo nám nemůže nařídit, abychom věnovali stejnou měrou čas a finance našemu zdraví, jak to děláme pro náš zevnějšek, majetek a koníčky. Ale těch, co budou truchlit, když zemřeme o dvacet let dříve, než bylo nezbytné, budou stovky.

 

Zdroje a doporučená literatura:

Vyhláška č. 70/2012 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-70#

Preventivní prohlídky https://www.vzp.cz/pojistenci/prevence/preventivni-prohlidky

Screeningové programy https://www.mzcr.cz/category/programy-a-strategie/screeningove-programy/

Grycová L.: Rakovina děložního čípku, Pharmanews, 2013, 11-12, 10-12

Testy rakovinných markerů https://www.e-gene.cz/rakovinne-markery.html

Yjk1ZTNmZ