PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Zpřístupněné jeskyně Moravského krasuZpřístupněné jeskyně
Moravského krasu

Moravský kras je naše největší a nejlépe vyvinuté krasové území. Na ploše 94 km2 je evidováno celkem 1134 jeskyní a další krasové jevy. Nachází se tu také dva nejdelší jeskynní systémy České republiky – Amatérská jeskyně a systém Rudické propadání- Býčí skála. Oblast má bohatou historii a mnoho lokalit bylo pravěkým sídlištěm neandrtálců i lidí jejich nástupců – Homo sapiens. Moravský kras také nabízí pět atraktivních jeskyní zpřístupněných veřejnosti.

Nejznámější z nich jsou Punkevní jeskyně. Prohlídka začíná v suchých prostorách podzemního systému s krásnou krápníkovou výzdobou. Dómy a chodby zavedou návštěvníky na dno světoznámé propasti Macochy, které bylo zpřístupněno poprvé v roce 1914. Odtud pokračuje prohlídka na motorových člunech po ponorné řece Punkvě s nádherně prosvětlenými zelenými krasovými jezírky. Zpestřením vodní plavby je krátká návštěva Masarykova dómu s bohatou krápníkovou výzdobou.

Nedaleko od Punkevních jeskyní blízko Skalního mlýna se nachází Kateřinská jeskyně. Návštěva nabízí prohlídku našeho největšího veřejnosti přístupného krasového dómu s rozměry
97 x 40 x 20 metrů a také unikátní krápníkové uskupení Bambusový lesík. Kateřinská jeskyně je významnou paleontologickou a archeologickou lokalitou. Nedávno v ní byly objeveny nejstarší jeskynní kresby na území ČR (stáří 6 000 - 7 000 let). Kateřinská jeskyně je součástí integrální expozice Jeskyně a lidé.

V blízkosti Ostrova u Macochy, pod kopcem Balcarova skála, je vytvořen jeskynní labyrint Balcarka. Podzemní soustava chodeb má mimořádně bohatou, barevnou a mnohotvárnou krápníkovou výzdobu. Díky zajímavým archeologickým a paleontologickým nálezům se také stala součástí expozice Jeskyně a lidé. Archeologické nálezy dokládají osídlení lokality v mladším paleolitu, kdy v oblasti žily populace lovců koní a sobů. Odborníci také předpokládají, že v jedné z částí Balcarky byla porodnice pleistocenního medvěda jeskynního.

Sytém mohutných propastí, chodeb a dómů, to jsou Sloupsko- šošůvské jeskyně. Jedná se o nejdelší veřejnosti zpřístupněnou jeskyni u nás. Návštěvníci procházejí prostorami s místy bohatou krápníkovou výzdobou a nahlížejí podzemními propastmi do spodní patra. To je také zpřístupněno v rámci zážitkového okruhu zvaného „Po stopách Nagela“. Součástí zpřístupněné trasy je světoznámá archeologická lokalita, jeskyně Kůlna, též zařazena do integrální expozice Jeskyně a lidé.

Poblíž poutního místa Křtiny je veřejnosti zpřístupněna jeskyně Výpustek. Jeskynní systém s podzemním tokem prodělal řadu proměn činností člověka. Prostory byly poznamenány těžbou fosfátových hlín a činností armád, které jeskyni využívaly. V 60. letech 20. století byl ve Výpustku vybudován podzemní vojenský kryt, který je dnes součástí prohlídky. Po zpřístupnění jeskyně veřejnosti se podařilo prostory Výpustku zatraktivnit podzemní expozicí, která je spolu s expozicí v provozní budově další součástí projektu Jeskyně a lidé.

Informace o všech veřejnosti zpřístupněných jeskyních ČR na: www.caves.cz

Foto: Petr Zajíček.

 

ZDJjMDAzM