PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Aktuálne vydanie PHARMA NEWS

Vydanie k stiahnutiu vo formáte PDF tu

Výpis článkov vydania: Pharma News SK 5-6/2021

First slide

Slovo šéfredaktora

Vážené lekárky, vážení lekári a vážení lekárnici, držíte v rukách prvé číslo časopisu Pharma News pre odbornú lekársku a lekárnickú verejnosť. Česká republika je naším miestom „narodenia“, kde pôsobíme na farmaceutickom žurnalistickom a vzdelávacom trhu už viacej ako 20 rokov.

First slide

Chronická žilová choroba – súčasný prístup angiológa

Chronické venózne ochorenie (angl. Chronic venous disease, skratka CVD) patrí medzi civilizačné ochorenia s vysokou prevalenciou. Je to progresívne ochorenie žilového systému dolných končatín. Výskyt u žien je častejší, v pomere k mužom 2 : l. Na vzniku kŕčových žíl sa spolupodieľa genetická predispozícia a faktory vonkajšieho prostredia. Ide o neschopnosť odčerpať krv späť k srdcu.

First slide

Nový pohľad na farmakoterapiu CVD

Chronické venózne ochorenie (slov. CHVO alebo angl. CVD) je široký pojem, ktorý zahŕňa všetky ochorenia, či anomálie žilového systému s chronickým priebehom. Kŕčové žily sa vyskytujú asi u 65 % populácie.

First slide

KANTAR: Slovensku chýba cenovo dostupná liečba chronického ochorenia žíl

88 % lekárov na Slovensku by uvítalo cenovo dostupné generikum na chronickú žilovú nedostatočnosť (CVI). Napriek tomu, že týmto onemocnením trpí až 65 % populácie1 a existuje kvalitná liečba, iba 4 pacienti z 10 pravidelne užívajú lieky s obsahom mikronizovaných flavonoidov, ktoré sú podľa odporúčaní odborníkov 1. voľbou v liečbe tohto onemocnenia.

First slide

Devenal: „Monopol“ Detralexu na Slovensku končí

Koncom minulého roku vstúpil na slovenský trh nový liečebný prípravok Devenal (ŠÚKL kód 4493D – 180 tbl a 2189D – 60 tbl). Jedná sa o liek, ktorý je indikovaný k liečbe chronickej žilovej insuficiencie (CVI) a hemoroidov, kde hlavnou účinnou látkou sú osvedčené a odbornou verejnosťou vysoko cenené mikronizované flavonoidy v dávke 500 mg.

First slide

Liečba akútnej hemoroidálnej epizódy

Hemoroidy, ktoré sú taktiež istým prejavom CVD, postihujú vysoké percento našej populácie. Diagnostika a liečba tohto ochorenia nie je len doménou chirurgov, ale aj gastroenterológov a praktických lekárov. Veľkým zlomom v liečbe III. a IV. stupňa ochorenia bolo zavedenie Longovej operačnej metódy (2). Zdá sa však, že ani táto metóda nie je úplne bez komplikácií aj pri správnej indikácii.

First slide

DEVENAL: Nová účinná a dostupná voľba v liečbe akútnej hemoroidálnej ataky

Nový liek DEVENAL, ktorý je na trhu od jesene minulého roku, obsahuje 500 mg mikronizovaných flavonoidov (450 mg diozmínu a 50 mg ďalších flavonoidov vyjadrených ako hesperidín) a patrí do ATC skupiny C05AC53 (Diozmín, kombinácie). Okrem hlavnej indikácie na chronickú venóznu insuficienciu je preto veľmi vhodný taktiež na symptomatickú liečbu akútnej hemoroidálnej epizódy.

First slide

„CVD je najčastejšia príčina pracovnej neschopnosti“

V Slovenskej republike trpí na chronické žilové choroby v rôznych štádiách podľa klasifikácie CEAP až 60 % obyvateľov. Napríklad prieskumy v Nemecku a vo Francúzsku ukázali, že CVD trpí 50 % populácie vo veku nad 15 rokov (1). Tieto choroby nie sú dostatočne liečené a z toho dôvodu progredujú pacienti do vyšších štádií (2). Všeobecne je v populácii 50 % pracovnej neschopnosti zapríčinenej kardiovaskulárnymi chorobami, pričom asi 90 % týchto chorôb predstavuje spomínané chronické žilové...

First slide

Krása na prvom mieste: „Varixy povrchových žíl ženy trápia dvojnásobne.“

Pán doktor, čo vám napadá ako skúseného plastického chirurga s mnohoročnou praxou, keď vyslovím dve slová: žena a jej nohy?

First slide

Terapia CVI u polymorbidných pacientov

Desiatky rokov nefrologickej praxe pre mňa znamenajú každodennú starostlivosť o polymorbídnych pacientov, ktorí sú v našej dispenzarizácii predovšetkým z dôvodu chronického zlyhania obličiek. Pri polymorbídnych pacientoch je typický výskyt celého radu chorôb. Sú zároveň viac rizikoví a ich zdravotný stav má tendenciu náhle sa zhoršovať.

First slide

O peniaze ide až na prvom mieste

Bavíme sa tu o žilových ochoreniach, ale Vás by som chcela požiadať o pohľad, ktorým sa bude na terapiu pozerať z pohľadu čísel a natvrdo povedané peňazí.

First slide

COVID-19: Vaskulotropný vírus? Je podstata jeho ochorenia vaskulárneho pôvodu?

SARS-CoV-2 je betakoronavírus podobný víru SARS-CoV. Objavil sa prvýkrát v Číne v provincii Wuchan už v novembri 2019. Je pôvodcom ochorenia označovaného Covid-19. Inkubačná doba choroby je približne 5 až 6 dní, môže sa však predlžiť až na 14 dní. Primárne napadá tento vírus horné dýchacie cesty a v začiatočnom štádiu je identifikovaný z výteru z nosnej dutiny a nosohltanu.YzNhYzNmY