PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Aktuální vydání PHARMA NEWS

Vydání ke stažení ve formátu PDF zde

Výpis článků vydání: Pharma News 9-10/2021

First slide

Slovo šéfredaktora

Vážení čtenáři, léto a teplé dny jsou pro letošek pryč. Nastupující podzim s sebou přináší barevné listí, sklizeň zbytku úrody ovoce, nové víno a také krátké dny, málo slunce, vlhko a chlad. Stupňují se požadavky na imunitní systém a jedním ze základních podpůrných prostředků může být dodání vitamínů. Do čísla jsme proto mimo jiné zařadili pojednání o bezpečnosti vitamímu D.

First slide

Odpovědnost lékárníků – díl pátý

V předchozích dílech mini série článků zaměřených na odpovědnostní vztahy při výkonu farmaceu-tických povolání jsme se zaměřili a postupně se zabývali problematikou disciplinární, správně-právní, občanskoprávní a trestněprávní odpovědnosti lékárníků. Každá z těchto oblastí se vy-značuje určitou mírou speciality, co se jednotlivých povinností a následků v případě jejich porušení týče. Jedna oblast nám však stále chybí.

First slide

Význam mikronizovaných flavonoidů v léčbě chronické žilní insuficience

Žíla je céva přivádějící odkysličenou krev do srdce. Stěny žil jsou tenčí než tepny a svojí stavbou se jim podobají. Končetinové žíly mají větší sílu stěny než žíly v trupu. Stavbu žilní stěny zachycuje obrázek 1. Žíly v dolní polovině těla a v horních končetinách mají chlopně, které zabraňují zpětnému toku krve, jejž působí gravitace (obr. 2).

First slide

Je čas podpořit imunitu vašich dětí

Co nás na podzim čeká? Tuto otázku si kladou mnozí z nás. Předpoklad je, že v podzimním období můžeme očekávat klasické podzimní chřipkové epidemie doprovázené rýmou a nachlazením. Proto je důležité podpořit imunitu nejen u dospělých, ale především u dětí.

First slide

Bezpečnost vitamínu D

Na jaře jsme se rozsáhle věnovali problematice vitamínu D, jehož užívání se v souvislosti s pandemickou situací stalo v uplynulých měsících velmi populární. Na základě četných ohlasů z lékáren se ukazuje, že vzhledem k rozšířené nabídce přípravků se zesílenou dávkou „déčka“ panují mezi lékárníky i jejich klienty obavy z předávkování. Jsou tyto obavy oprávněné? Pojďme si tedy znovu shrnout fakta, která se bezpečnosti vitamínu D týkají.

First slide

Neregistrované léčivé přípravky a individuální dovoz

Problematika neregistrovaných humánních léčivých přípravků je v dnešní době v popředí zájmu nejen s ohledem na současnou epidemiologickou situaci. Počet hlášení neregistrovaných léčivých přípravků od roku 2016 kontinuálně roste, v rámci distribuce bylo za rok 2019 dodáno poskytovate-lům zdravotních služeb necelých 200 tisíc balení, což představuje přibližně 0,75 ‰ z celkového počtu distribuovaných balení registrovaných léčivých přípravků.

First slide

Mýty o vodě a minerálkách

Nejčastěji kupujeme balené vody, protože se s nimi snadno dodržuje pitný režim, obsahují zdraví prospěšné látky a jsou chutnější než voda z kohoutku. Průzkum1) AquaLife Institutu také zjistil, že pokud spotřebitelé balené vody nekupují, je to kvůli tomu, že podle nich balená voda nenabízí nic navíc, je neekologická, obaly škodí zdraví. Aktuálně se objevuje čím dál více až neuvěřitelných mýtů, které se týkají právě pitného režimu, balených vod i minerálek.

First slide

DŘÍVE VYSLOVENÁ PŘÁNÍ – zachovat důstojnost člověka až do konce

Paliativní péče pomáhá provázet umírajícího i jeho rodinu celým velmi obtížným obdobím. Je dobré, když lidé vědí, kde se obrátit o radu a o pomoc se složitou situací. Jedna z věcí, na kterou se musíme v rámci Cyklu paliativní péče ještě zaměřit, jsou přání. Přání umírajících jsou důležitá, ne vždy možná splnitelná, ale ta, která splnitelná jsou, by měla být plněna.

First slide

Sara Sandeva: Chci být svá a cítit se dobře

Sara Sandeva se narodila v Makedonii, ale od svých dvou let žije v Česku. Čtyřiadvacetiletá brunet-ka také velmi brzy zjistila, že ji srdce táhne před kameru. Coby jednu z nejkrásnějších mladých he-reček si Saru zprvu oblíbili tvůrci pohádek, poslední dobou je ale čím dál víc v kurzu.

First slide

Zpřístupněné jeskyně Moravského krasu

Moravský kras je naše největší a nejlépe vyvinuté krasové území. Na ploše 94 km2 je evidováno celkem 1134 jeskyní a další krasové jevy. Nachází se tu také dva nejdelší jeskynní systémy České republiky – Amatérská jeskyně a systém Rudické propadání- Býčí skála. Oblast má bohatou historii a mnoho lokalit bylo pravěkým sídlištěm neandrtálců i lidí jejich nástupců – Homo sapiens. Morav-ský kras také nabízí pět atraktivních jeskyní zpřístupněných veřejnosti.

ZWMyYWVhM